מכון לרפואה גרעינית

המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו

רקע וצורך

בשנים האחרונות, במסגרת חזונו של מרכז רפואי צפון לצמצום הפערים בין הצפון למרכז, נפתחו יחידות חדשות והורחבו שירותים, כגון, יחידה לצנתורי מח, מכשור CT מתקדם, הקמת חדרי ניתוח חדשים, הקמת בנין שיקום לצפון, טיפול נמרץ ממוגן ועוד שירותים רבים. תנופת הצמיחה ממצבת כיום את המרכז הרפואי פוריה כמרכז על אזורי המעניק שירותים מצילי חיים ברמה גבוהה לרווחת התושבים.
אולם, שירותים אלה אינם שלמים כל עוד למרכז הרפואי חסרה היכולת לבצע מיפוי מיפויים באמצעות רפואה גרעינית. מכון לרפואה גרעינית מהווה שירות אמבולטורי ואשפוזי המבצע מיפויים המסייעים באבחון, טיפול ומעקב לאחר מחלות על ידי שימוש בחומרים רדיואקטיבים. המרכז הרפואי פדה-פוריה הינו המרכז היחידי בארץ ללא מכון לרפואה גרעינית, ליקוי אשר תיקונו נדחה עקב בעיה תקציבית. לאחרונה משרד הבריאות אישר הקצעת 3 מיליון ₪ לטובת תכנון המכון.
מכון לרפואה גרעינית מהווה שירות אמבולטורי ואשפוזי, המבצע מיפויים המסייעים באבחון, טיפול ומעקב אחר מחלות, על ידי שימוש בחומרים רדיואקטיביים. בשנים האחרונות, לאור התפתחות הטכנולוגיות חלה עליה בצורך לביצוע מיפוי איזוטופים והמרכז הרפואי מבקש להקים מכון לרפואה גרעינית לטובת המטופלים המאושפזים במחלקות בית החולים, וכמובן לטובת רפואת הקהילה.

קהל היעד

לאור האמור לעיל, אנו נאלצים להפנות חולים רבים ממרכז רפואי צפון לבתי חולים אחרים לטובת קבלת שירות זה.

להלן מספר דוגמאות מייצגות:

כאמור, עד כה מדובר באלפי מטופלים אשר נאלצים לעבור תהליך העברה בין בתי חולים שהוא מורכב ליישום ולעיתים מסכן חיים, על אחת כמה וכמה, כאשר מדובר בחולה קשה.

פרויקט ועלות

מרכז רפואי צפון מבקש להקים מכון לרפואה גרעינית, מבנה בעל כ-1200 מטר רבוע שיכלול חדרי בדיקה, חדר בקרה, חדרי קבלת קהל, חדרי המתנה, חדרי מעבדה ואחסון ומשרדים, בעלות של כ-9 מיליון דולר והצטיידות במכשיר SPECT/CT בעלות של 1 מיליון דולר.