עמותת ידידי מרכז רפואי צפון

עמותת הידידים פועלת לצד מרכז רפואי צפון למימוש החזון של מרכז רפואי מוביל כמכשיר לפיתוח אזורי. העמותה עוסקת בפיתוח וגיוס משאבים למען מרכז רפואי צפון ולשיפור איכות הרפואה בצפון. בשנים האחרונות עשה המרכז קפיצת דרך משמעותית בכל הקשור למכלול השירותים הרפואיים הנגישים לתושבי הצפון ולאיכותם. תוכניות העבודה של העמותה נגזרות מתוכניות הפיתוח והצרכים של המרכז הרפואי, מתוך הסתכלות רחבה על יחסי הגומלין שבין פיתוח מרכז הרפואי והפיתוח האזורי הכולל.
בעשור האחרון התגבשה בעמותה קהילה ייחודית של תורמים ואנשי עשיה המייצגים את מגוון קהילות האזור, אשר התכנסו יחד במטרה להוות כוח מניע, תומך ומגייס משאבים פיתוח מרכז רפואי צפון. ידידי מרכז רפואי צפון מייצגים את השדרה הניהולית והמנהיגותית של הכלכלה והאקדמיה בארץ ובעולם, ותורמים מניסיונם וכישוריהם לטובת רפואה איכותית בצפון ישראל.

אודות מרכז רפואי צפון

מרכז רפואי צפון, הממוקם בסמוך לעיר טבריה, הוקם בשנת 1955. ראשית פעילותו הייתה מתוך צריפי עץ, תשורת ממשלת פינלנד למדינה הצעירה, תמורת משלוחי תפוזים. מאז אותה התחלה צנועה, עבר המרכז הרפואי כברת דרך, וכיום פועלים בו מחלקות, מרפאות ומכונים מהמתקדמים בארץ. כמרכז רפואי מוביל באזור הגליל, "צפון" מגלם בזעיר אנפין את המארג האנושי המגוון של החברה הישראלית, ופועל על פי ערכי שוויון, חמלה וסובלנות.

מתוך מחויבות בלתי מתפשרת להנגיש שרותי רפואה מתקדמים לרווחת תושבי האזור ולחתור לצמצום פערים הקיימים בין המרכז לפריפריה בשירותי הבריאות באמצעות פיתוח מרכזי מצוינות רפואיים ומחקריים, עומד מרכז רפואי צפון בחזית מהפכת הבריאות באזור.

למרכז הרפואי השפעה אזורית רחבה הן בהיבט של רפואה מתקדמת ושיפור איכות החיים של התושבים והן כמעסיק הגדול באזור. בקרוב יתווספו 600 משרות נוספות עם השלמת בינוי מרכז שיקום הלמסלי, אשר יובילו להגירה של משפחות חדשות לאזור ולצמיחה כלכלית. מרכז רפואי צפון מחויב לפיתוח מחקר אקדמי, חדשנות ומצוינות רפואית בצפון, ולקידום אורח חיים בריא בקרב אוכלוסיות ממעמד סוציואקונומי חלש.

הפרוייקטים שלנו

מרכז שיקום הלמסלי

מרכז שיקום הלמסלי הוא מיזם בעל חשיבות לאומית עליונה שמטרתו הנגשת שירותי שיקום כוללים לתושבי הצפון, קרוב לביתם ולמשפחתם. במרכז השיקום הצפוי להפתח במהלך 2024

מכון לרפואה גרעינית

המציל נפש אחת כאילו הציל עולם ומלואו (משנה סנהדרין 4:5) לתמיכה בפרוייקט רקע וצורך בשנים האחרונות, במסגרת חזונו של מרכז רפואי צפון לצמצום הפערים בין